Odběr cihelné a betonové suti, lomový kámen, recykláty

Příjem, odběr a odvoz stavebního odpadu

Odběr materiálu Máte na svém pozemku nepořádek se stavební sutí? Stavíte? Renovujete? Nebo dokonce bouráte vaši nemovitost? Pak jsme tu právě pro vás. Společnost Rectech, s.r.o., se sídlem v Sojovicích mezi Brandýsem nad Labem a Lysou nad Labem vám pomůže zbavit se starostí se stavebním odpadem. Nakládáme s odpady a odpadovým hospodářstvím přesně podle požadovaných zákonných povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb.

Zajistíme pro vás odběr a odvoz tohoto stavebního materiálu:
 • Čistá cihelná suť (17 01 02)
 • Čistá betonová suť (17 01 01) s velikostí zlomků do 50 cm
 • Čisté keramické střešní tašky (17 01 07)
 • Směs přijímaných (výše uvedených) materiálů

Ihned po přijetí odpadu je veškerý jeho obsah zvážen, zkontrolován, zda neobsahuje nepovolené hmoty nebo příměsi a následně vám vystavíme doklady o jeho ekologické likvidaci.

V zájmu ochrany životního prostředí a správné ekologické likvidace odpadů nesmí odebraný odpad obsahovat například azbest a jiné škodliviny.

Kvalitativní požadavky pro přijímané odpady

Čistá cihelná suť (17 01 02) může obsahovat max. 10 % znečišťujících příměsí. Povolenými znečišťujícími příměsi jsou:
 • Maltové směsi
 • Betonové směsi
 • Písek, kamenivo
 • Keramické zlomky
Čistá betonová suť (17 01 01) může obsahovat max. 10% znečišťujících příměsí. Povolenými znečišťujícími příměsi jsou:
 • Maltové směsi
 • Betonové směsi
 • Písek, kamenivo
 • Keramické zlomky
Čisté keramické střešní tašky (17 01 07) mohou obsahovat max. 10% znečišťujících příměsí. Povolenými znečišťujícími příměsi jsou:
 • Maltové směsi
 • Betonové směsi
 • Písek, kamenivo
 • Keramické zlomky

Bude-li v přijímaném odpadu zjištěna nepřípustná příměs ještě v přítomnosti dodavatele odpadu, nebude do zařízení přijat.

Naše recyklační středisko je vybaveno moderní technologií. Odebraný odpad bude podle předpisů recyklován k následnému využití ve stavebnictví. Máte-li zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme vám zbavit se odpadů a zpříjemnit tak váš životní prostor.

© 2017 Rectech, all rights are reserved