Odběr cihelné a betonové suti, lomový kámen, recykláty

Ceník materiálů deponie

Materiál V naší Sojovické deponii (skládce/prodejně) recyklovaného stavebního materiálu nabízíme široký výběr různých frakcí kameniva a recyklátů k prodeji. Recyklovaná cihlová nebo betonová suť a jiná hmota je přeměněna na stavební drť a nachází tak ve své nové podobě bohaté uplatnění ve stavebnictví. Stavební recyklát je možno využít jako kvalitní náhražku přírodních materiálů, například jako podkladový materiál nebo ke zpevnění cest.

Proč využít prodeje recyklátu? Nákupem recyklovaných stavebních materiálů přispíváte k menší ekologické zátěži našeho životního prostředí. Suť a odpad, který naše společnost vyprodukuje je opět zpracován. Další podstatnou výhodou pro nákup recyklátu je jeho příznivá cena oproti novým materiálům.

O cenových výhodách betonového, kameninového a suťového recyklátu se sami přesvědčíte v ceníku uvedeném níže. V případě zájmu o některou z námi nabízených alternativ stavebních materiálů nás neváhejte kontaktovat.

Recyklát

Typ Zadejte množství Cena za tunu Celkem za množství
Betonový tuny (t)
Cihelný tuny (t)
Směsný tuny (t)
Celkem za odběr:
Celkem DPH 21%:
Celkem s DPH:

Kámen lomový

Frakce Zadejte množství Cena za tunu Celkem za množství
0-4 tuny (t)
0-32 tuny (t)
0-63 tuny (t)
4-8 tuny (t)
8-16 tuny (t)
16-32 tuny (t)
Celkem za odběr:
Celkem DPH 21%:
Celkem s DPH:

Písek

Frakce Zadejte množství Cena za tunu Celkem za množství
0-4 (na maltu) tuny (t)
0-4 (do betonu) tuny (t)
Celkem za odběr:
Celkem DPH 21%:
Celkem s DPH:

Doprava materiálu

Minimální účtovaná vzdálenost dopravy je 25km.
Položka Zadejte vzdálenost Cena za km Celkem
Doprava AVIA (max. 2t) km
Dopravna nákladní 12t/24t km
Celkem za materiál:
Celkem za dopravu:
Celkem DPH 21%:
Celkem s DPH:
© 2022 Rectech, all rights are reserved