Odběr cihelné a betonové suti, lomový kámen, recykláty

Ceník odběru a odvozu stavebního odpadu

Odběr materiálu Nakládání s odpady a odpadovým hospodářstvím podle požadovaných zákonných povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb. Na odebraný odpad vystavejeme doklad o ekologické likvidaci. Registrace odběrného místa CZS01872.

Typ Zadejte množství Cena za tunu Celkem za množství
Cihelný odpad čistý (17 01 01) tuny (t)
Betonový odpad čistý (17 01 02) tuny (t)
Keramické střešní tašky a střepy (17 01 07) tuny (t)
Odpad směsný (cihly,beton,tašky/střepy) tuny (t)
Celkem za odběr:
Celkem DPH 21%:
Celkem s DPH:

Bude-li v přijímaném odpadu zjištěna nepřípustná příměs ještě v přítomnosti dodavatele odpadu, nebude do zařízení přijat.

© 2022 Rectech, all rights are reserved