Odběr cihelné a betonové suti, lomový kámen, recykláty

Nakládání s odpady a recyklace stavebního materiálu

Společnost Rectech, s.r.o., se sídlem v Sojovicích, mezi Brandýsem nad Labem a Lysou nad Labem nabízí soukromým osobám i firmám služby v oblasti odpadového hospodářství. Odvážíme a likvidujeme stavební materiály, suti, střešní tašky a betony.Pomocí kvalitní technologie recyklujeme odebraný stavební odpad k jeho opětovnému využití ve stavebnictví. Pomocí kvalitní technologie recyklujeme odebraný stavební odpad k jeho opětovnému využití ve stavebnictví. K prodeji nabízíme ekologický recyklát a kamenivo v různých frakcích.

Kdo jsme

Společnost Rectech, s.r.o. jsme založili v roce 2015, s úmyslem zajistit možnost ekologické likvidace sutí ze staveb a tím zkvalitnit v regionu Praha východ a Nymburk životní prostředí. Sídlo naší firmy leží v blízkosti obce Sojovice. Areál provozovny je situovaný tak, že nenarušuje ráz okolní krajiny ani život v obci.

Co nabízíme

Rectech, s.r.o. je registrovaným odběrným místem odpadů podle zákona o odpadechč. 185/2001 Sb.
Našim klientům nabízíme:

Odběr stavebního odpadu

Mezi odebíraný stavební materiál patří:
  • Čistá cihelná suť (17 01 02)
  • Čistá betonová suť (17 01 01) s velikostí zlomků do 50 cm
  • Čisté keramické střešní tašky (17 01 07)
  • Směs přijímaných (výše uvedených) materiálů

Pro odběr těchto stavebních odpadů vám můžeme zajistit dopravu. Veškerý materiál,určený pro ekologickou likvidaci,odebíráme v čistém stavu bez příměsi nebezpečných látek jako je azbest a jiné škodliviny. Po přijetí odpadu vám vystavíme doklad o ekologické likvidaci, kterým prokážete stavebním úřadům, že jste uskutečnili zákonnou likvidaci stavebních odpadů. S naší pomocí tak veškerý váš stavební odpad dojde nejen k řádnému uskutečnění zákonných povinností podle příslušné legislativy, ale zároveň se zachováte šetrně k životnímu prostředí.

Likvidace a recyklace stavebních hmot, betonu a kameniva

Odebraný stavební materiál recyklujeme. Recyklací betonových a cihelných sutí, střešních tašek a kameniva získáváme drť, která je dále efektivně uplatnitelná v materiálech, opětovně používaných ve stavebnictví. K recyklaci využíváme čelisťové drtiče odpadů, jde tedy o zpracování odpadu šetrnou, suchou cestou. Následně je drť roztříděna, mísena, aditivována a balena do obchodních balení nebo ponechána k prodeji v sypkém stavu.

V průběhu drcení dbáme na to, abychom při celém procesu recyklace neprodukovali nadměrné množství prachových částic, a tím zachováváme okolí provozovny ve zdravém a neporušeném stavu.

Deponie – prodej kameniva a recyklátů

Naše provozovna v Sojovicích slouží zároveň jako deponie neboli skládka kameniva a recyklovaného stavebního materiálu, určeného k následnému prodeji.

Nabízíme prodej kamene a recyklátů:
  • Kamenivo (lomový kámen)
  • Betonový recyklát
  • Cihelný recyklát
  • Směsný recyklát

Stavební drť je k prodeji přichystána v obchodních baleních (cca 1 tuna) nebo ve volně sypaném stavu. Při nákupu materiálů vám můžeme zajistit dopravu až na váš pozemek.

Stavební materiál RECourt

Výhradně pro firmu Tenis Schmid vyrábíme stavební materiál RECourt, jedná se o moderní, životnímu prostředí prospěšný materiál, určený na stavbu tenisových kurtů.

Doprava stavebního materiálu

Zajišťujeme dopravu pro odběr stavebního odpadu, betonu, kameniv, střešních tašek a suti. Zároveň vám zajistíme dodání zakoupeného stavebního materiálu přímo k vám.

© 2017 Rectech, all rights are reserved