Odběr cihelné a betonové suti, lomový kámen, recykláty

Nakládání s odpady a recyklace stavebního materiálu

Společnost Rectech, s.r.o., se sídlem v Sojovicích, mezi Brandýsem nad Labem a Lysou nad Labem nabízí soukromým osobám i firmám služby v oblasti odpadového hospodářství. Odvážíme a likvidujeme stavební materiály, suti, střešní tašky a betony.Pomocí kvalitní technologie recyklujeme odebraný stavební odpad k jeho opětovnému využití ve stavebnictví. Pomocí kvalitní technologie recyklujeme odebraný stavební odpad k jeho opětovnému využití ve stavebnictví. K prodeji nabízíme ekologický recyklát a kamenivo v různých frakcích.

Kdo jsme

Společnost Rectech, s.r.o. jsme založili v roce 2015, s úmyslem zajistit možnost ekologické likvidace sutí ze staveb a tím zkvalitnit v regionu Praha východ a Nymburk životní prostředí. Sídlo naší firmy leží v blízkosti obce Sojovice. Areál provozovny je situovaný tak, že nenarušuje ráz okolní krajiny ani život v obci.

Co nabízíme

Rectech, s.r.o. je registrovaným odběrným místem odpadů podle zákona o odpadechč. 541/2020 Sb.

Podpora firmy z Programu rozvoje venkova


© 2022 Rectech, all rights are reserved